header_v3

Arhivske police

Stubovi polica se izrađuju od čeličnog kutijastog profila 40mm x 20mm x 2mm. Pregrade police su ojačane sa donje strane odgovarajućim profilima kako bi imale nosivost veću od 120kg, mogu biti fiksirane za pod i za zid, imati više pregrada, mogu biti međusobno spojene čime bi se postigla dodatna stabilnost i izdržljivost.