header_v3

Vertikalna saobraćajna signalizacija

r_saobracajni_znacijpgTabla znaka se izrađuje od Al lima debljine 1,5mm do 2mm koji se pre lepljenja folije odmasti u kadama sa posebnim rastvorom. Na tako odmašćenu tablu lepi se kvalitetna reflektujuća folija koja se izvodi kao: Engineering Grade, High Intensity, Diamond Grade. Simboli se izrađuju u skladu sa propisanim bojama, dimenzijama, oblicima.

Tabla znaka je po obodu zaštićena profilnim ramom, koji se ekstrudira od legure AlMgSi 0,5. Ovako uramljen znak je otporan na savijanje, što nije slučaj kod znakova sa savijenim stranama. Profil rama je izveden tako da omogućava fiksiranje znaka za stub spojnicama čime se izbegava bušenje same table znaka što kao posledicu ima trajniji znak, dok je po izgledu u skladu sa evropskim normama. Spojnica i stub znaka se po zahtevu mogu izvoditi na način da se spreče okretanje znaka oko ose stuba. Stub se prema potrebi može izvoditi sa osnovnom pločom za montiranje na unapred pripremljenom postolju vijačnom vezom. Stub, odnosno nosač znaka se radi od cevi prečnika 60,3mm.