header_rol_pegla

Čuvanje i održavanje

Mašinu za peglanje smestite u suvu prostoriju. Tekstilnu navlaku valjka treba povremeno skinuti i oprati. Pri skidanju prvo demontirati naslon za rublje i ukrasni poklopac. Zatim, sa obe strane odvezati trake kojima je vezana navlaka i skinuti je.
Pri nameštanju navlake postupak je sledeći:

  1. Uključite mašinu da radi 1-2 minuta. Na taj način će se obloga zategnuti. Zaustavite obrtanje valjka i držite ga u tom položaju tako da kraj obloge bude udaljen od ivice peglača 20-30 cm. Ovaj kraj prebaciti preko peglača.
  2. Opranu tekstilnu navlaku, odnosno kraj na kome nema trake za vezivanje, izravnajte i namestite na valjak.
  3. Pustite valjak da se obrće, a rukama podešavajte tekstilnu navlaku kako bi se pravilno namotala.
  4. Privežite trake na krajevima valjka. Ceo postupak radite sa isključenim regulatorima temperature.

Sa klizne površine peglača prašinu i ostatke štirka čistite vlažnom krpom ili specijalnim sredstvom za čišćenje, u pravcu okretanja valjka.
  1. Ako je potrebno (zbog nepristupačnosti), valjak možete skinuti na sledeći način:
  2. Naslon za rublje skinuti na način kako je ranije opisano.
  3. Ukrasni poklopac skinite sa osovine.
  4. Skinite zatim elastični osigurač i podmetač (u levom delu valjka).
  5. Odvežite traku tekstilne navlake na desnoj strani valjka.
  6. Povlačenjem u levo skinite valjak sa osovine.

Iskoristite priliku da podmažete sva ležišta i klizne površine. Pri montaži postupak je obrnut.
GREJNU PLOČU NE PRITISKATI UZ NEOBLOŽENI VALJAK JER BI SE OŠTETILA KLIZNA POVRŠINA. AKO IZ BILO KOG RAZLOGA IMATE POTEŠKOĆA, NA RASPOLAGANJU VAM STOJI U SVAKO DOBA GRAND – SERVISNA MREŽA – SLUŽBA.