header_rol_pegla

Priprema mašine za upotrebu

Levom rukom uhvatite donji kraj valjka i dovedite ga u horizontalni položaj (sl.1) tj. dok poluga ne škljocne.

Priključak

Priključak na električnu mrežu se vrši preko priključnog kabla na utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem (šuko).

Glavni prekidač

Glavni prekidač sa ugrađenom kontrolnom lampom služi za uključivanje i isključivanje mašine. Upaljena kontrolna lampa znači da je mašina uključena.

Peglač-Grejna ploča

Peglač-Grejna ploča služi za zagrevanje i peglanje rublja. Ima dva ugrađena regulatora temperature, svaki za polovinu grejne ploče. Okretanjem dugmadi regulatora vrši se izbor temperature (sintetika, svila, vuna, pamuk, lan), pri čemu se pale signalne lampe. Kada je postignuta željena temperatura, signalne lampe se gase, te se može početi sa peglanjem. Kada temperatura grejne ploče opadne signalne lampe se pale, pri čemu se vrši dogrevanje grejne ploče.

Valjak

Valjak služi kao podloga pri peglanju, a pri obrtanju povlači rublje ispod peglača. Obložen je tekstilnom navlakom, koja treba da bude čista. Navlaka se može skidati, menjati i prati.

Papuča - Nožni prekidač

rol-pegla-papucaPapuča - Nožni prekidač služi za nožno komandovanje mašinom. Kada se pritisne papuča (pol. 1) peglač se spušta na valjak. Daljim pritiskom (pol. 2) valjak počinje da se obrće. Delimičnim oslobađanjem papuče valjak se zaustavlja, a peglač ostaje priljubljen uz valjak. Potpunim oslobođenjem papuče peglač se odmiče i vraća u početni položaj. 

U slučaju nestanka električne energije, odvajanje peglača od valjka može se obaviti povlačenjem ručice pri čemu treba rukom gurnuti peglač.


Naslon za rublje

Naslon za rublje služi za olakšano uvođenje rublja između peglača i valjka. Po potrebi može se skidati. Postupak je sledeći: najpre se odvije dugme. Zatim se naslon za rublje okrene u pravcu obrtanja valjka dotle dok ne izađe iz desnog ležišta. Potom se povuče ulevo, a time je naslon oslobođen.

Nosač rublja

Nosač rublja služi za privremeno odlaganje manjih komada ispeglanog rublja. Pre početka peglanja okretanjem udesno dovodi se u položaj za korišćenje. Po potrebi se skida prostim izvlačenjem iz ležišta.