header_rol_pegla

Peglanje

Priključite mašinu posredstvom mrežnog gajtana na električnu mrežu (šuko priključnica). Glavnim prekidačem uključite mašinu. U položaju “uključeno” kontrolna lampa u prekidaču će se upaliti. Sada možete pristupiti izboru temperature prema vrsti tkanine, pri čemu će se signalne lampe grejnih elemenata upaliti. Kada se ove signalne lampe ugase možete početi sa peglanjem. Da bi ste dobili u vremenu, najbolje je početi sa peglanjem osetljivih tkanina (npr. svila), a zatim za svaku drugu vrstu tkanine birajte odgovarajuću višu temperaturu (npr. pamuk pa lan).

Pripremljeno rublje za peglanje postavite na naslon za rublje i valjak i poravnajte ga rukama. Valjak okrenite rukom napred i na taj način uvucite prednji kraj rublja ispod peglača. Pošto ste na ovaj način postavili rublje, pritiskom noge na papuču počnite sa peglanjem. Za vreme peglanja rukama ispravljajte rublje i lagano pridržavajte i zatežite da ne bi došlo do nabiranja rublja. UKOLIKO STE PRINUĐENI DA SA VIŠEG STEPENA TEMPERATURE (npr. platno) PREĐETE NA NIŽI (svila), MORATE PRIČEKATI DA SE GREJNA PLOČA OHLADI, A SIGNALNE LAMPE PONOVO UPALE.

U toku peglanja, signalne lampe će se paliti i gasiti zavisno od brzine zagrevanja tj. hlađenja odgovarajućih površina grejne ploče. To je znak da su grejni elementi i regulatori temperature ispravni. Posle peglanja dugmad regulatora vratiti na “0”. Pustite da se valjak okreće bez rublja da bi se osušio. Na kraju glavni prekidač isključite i izvucite mrežni gajtan iz utičnice. PRIKLJUČNI KABL NE POLAGATI PREKO VRUĆEG PEGLAČA!