header_rol_pegla

Sklapanje mašine

Levom rukom uhvatite glavu valjka i desnom povucite polugu na desnoj strani mašine. Valjak potisnite lagano na dole (sl.a) dok se ne dovede u vertikalni položaj (sl.b).

rol-pegla2